KHUÔN MẪU CHÍNH XÁC

Hiện tại Nhật Minh có đến 30 máy ép nhựa và

KHUÔN MẪU CHI TIẾT

Năng Lực Thiết Bị
NĂNG LỰC THIẾT BỊ

NĂNG LỰC THIẾT BỊ

24/03/2018 04:03 PM

Công Ty Thiết Kế Chế Tạo Nhật Minh hiện tại có 2 xưởng: + Xưởng khuôn: 20 máy gia công khuôn chính xác + Xưởng nhựa: 30 máy ép nhựa
Xem thêm