KHUÔN MẪU CHÍNH XÁC

Hiện tại Nhật Minh có đến 14 máy ép nhựa và

Năng Lực Thiết Bị
NĂNG LỰC THIẾT BỊ

NĂNG LỰC THIẾT BỊ

24/03/2018 04:03 PM

Công Ty Thiết Kế Chế Tạo Nhật Minh hiện tại có 2 xưởng: + Xưởng khuôn: 30 máy gia công khuôn chính xác + Xưởng nhựa: 18 máy ép nhựa
Xem thêm