AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG LÀ TRÊN HẾT !

icon-phoneHotline: 0961 807 754
Tiếng Việt Tiếng anh

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG LÀ TRÊN HẾT !

Ngày đăng: 30/06/2022

  Nhằm tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước về công tác tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Hàng năm, Công ty TNHH Thiết Kế Chế Tạo Nhật Minh cùng với Công ty huấn luyện An Toàn Lao Động Sài Gòn đã tổ chức khoá tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2020 cho người lao động và Đại điện lãnh đạo Công ty.

  Mục tiêu khóa tập huấn nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức về ATVSLĐ cho người làm công tác quản lý tại các đơn vị. Nội dung chương trình tập huấn tập trung vào các vấn đề như: hệ thống các văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, các quy định khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình; Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, biện pháp phòng ngừa. Nhận diện và đánh giá các mối nguy, các rủi ro tại nơi làm việc. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh và kế hoạch ứng cứu tình huống khẩn cấp. Công tác quản lý về y tế, các quy định về an toàn khi tiếp xúc và sử dụng hóa chất, một số công cụ hỗ trợ cho việc quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

  An toàn lao động, vệ sinh lao động vẫn luôn là vấn đề cấp thiết mà Công ty Nhật Minh luôn ưu tiên hàng đầu.

  Công Ty Nhật Minh luôn cung cấp đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động cho người lao động để bảo đảm an toàn thân thể của người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động. Bảo đảm người lao động khỏe mạnh, không bị mắc bệnh do tác động nghề nghiệp. Bồi dưỡng hồi phục kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động.

   

   

  Qua buổi huấn luyện, Công ty Nhật Minh tăng cường kiểm tra và thực hiện đầy đủ việc kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, bổ sung một số quy định, quy chế và biện pháp an toàn nhằm mang lại một môi trường làm việc An toàn tuyệt đối cho doanh nghiệp và người lao động.

  Ngoài ra, Người lao động đã nâng cao được ý thức về vấn đề An toàn lao động, vệ sinh lao động, tuân thủ đầy đủ các quy định ATVSLĐ, các quy định về sử dụng phương tiện bảo hộ lao động cá nhân để bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe cho bản thân cũng như mang lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình và cho toàn xã hội .

  Một số hình ảnh lớp học “An toàn vệ sinh lao động” của Công ty TNHH thiết kê chế tạo Nhật Minh (vào ngày 25/7/2020):

   

   

  Zalo
  Hotline