Dự án tiêu biểu

icon-phoneHotline: 0961 807 754
Tiếng Việt Tiếng anh

Dự án tiêu biểu

NHẬT MINH – HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN  TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ

NHẬT MINH – HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ

Ngày đăng: 12/07/2022

Khuôn nhựa y tế hay ép nhựa y tế là những lĩnh vực hoạt động mà Nhật Minh đang tham gia. Và trong thời gian sắp tới sẽ đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất sản phẩm vật tư y tế tiêu hao nhằm phục vụ cho ngành y tế.
DỰ ÁN NHÔM

DỰ ÁN NHÔM

Ngày đăng: 08/07/2022

TEXT
Zalo
Hotline